Ανάπτυξη του βρέφους που θηλάζει.Εφόσον στις μέρες μας ο μητρικός θηλασμός είναι παγκοσμίως αποδεκτός ως την καταλληλότερη διατροφή για τα βρέφη, οι καμπύλες φυσιολογικής ανάπτυξης των βρεφών, που υπήρχαν ως τώρα , έχουν αλλάξει .Οι τακτικές μετρήσεις βάρους, μήκους και περιφέρειας κεφαλής χρησιμοποιούνται ευρέως απο τους παιδιάτρους για να παρακολουθήσουν την ομαλή ανάπτυξή τους. Αυτές οι μετρήσεις είχαν τοποθετηθεί σε ένα γράφημα το οποίο δείχνει εκατοστιαίες θέσεις του φυσιολογικού πληθυσμού για την κάθε ηλικία. Απο το 1977, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (ΠΟΥ) χρησιμοποιούσε ένα κέντρο στατιστικής (NCHS) απο το οποίο αντλούσε πληροφορίες για το φυσιολογικό βάρος και μήκος βρεφών σε όλο τον κόσμο. Αφού αποκαλύφθηκε οτι οι πληροφορίες αυτές είχαν αρκετά λάθη, ο ΠΟΥ άρχισε να χρησιμοποιεί μετά το 2000 πληροφορίες για την ανάπτυξη των βρεφών απο ένα άλλο κέντρο (CDC – CDC Growth Charts). Η μεθοδολογία σε αυτή τη νέα μέθοδο συλλογής πληροφοριών για την ανάπτυξη των βρεφών ήταν καλύτερη απο την προϋπάρχουσα, αλλά επειδή διαμορφώθηκε βάση ενός πληθυσμού (US) με χαμηλά επίπεδα αποκλειστικού μητρικού θηλασμού δεν ήταν ούτε αυτή κατάλληλη και αντιοπροσωπευτική για όλες τις χώρες του κόσμου.

Υπάρχουν διαφορές στην ανάπτυξη ανάμεσα σε βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά και σε βρέφη που τρέφονται με εξανθρωπισμένο γάλα για βρέφη (ΕΓΑΒ). Εκείνα που θηλάζουν αποκλειστικά έχουν το ίδιο ή και μεγαλύτερο βάρος στους 3-4 μήνες ζωής τους σε σχέση με αυτά που τρέφονται με ΕΓΑΒ ή με αυτά που θηλάζουν και ταυτόχρονα παίρνουν ΕΓΑΒ (Fawzi, Forman et al. 1997). Μετά τους 3-4 πρώτους μήνες, τα πράγματα αλλάζουν, με τα μωρά που τρέφονται με γάλα σε σκόνη ή κάνουν μικτή διατροφή, να παίρνουν περισσότερο βάρος απο τα μωρά που θηλάζουν αποκλειστικά με τις μεγαλύτερες διαφορές να φαίνονται μεταξύ τους 6-20 μήνες (Dewey, Heinig et al. 1993; Yoneyama, Nagata et al. 1994). Αυξήσεις στο μήκος και την περίμετρο κεφαλής παραμένουν σε παρόμοια επίπεδα και στι δύο ομάδες. Το μήκος είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάπτυξης του βρέφους και το γεγονός πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα βρέφη που θηλάζουν και σε αυτά που δεν θηλάζουν, δείχνει οτι τα μωρά που πίνουν ξένο γάλα, υπερ-σιτίζονται.

Το 2006, ο ΠΟΥ δημοσίευσε τα νέα στοιχεία για την αξιολόγηση της ανάπτυξης των βρεφών τα οποία είναι αξιόπιστα για βρέφη που θηλάζουν. Η έρευνα που έγινε για τη δημιουργία των νέων γραφημάτων (Multicenter Growth Reference Stydu, MGRS) κράτησε 15 χρόνια. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΟΥ (Http://www.who.int/childgrowth/en) και έχουν δημοσιευτεί στο Acta Paediatrica (2006). Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν σε αυτή την έρευνα συμπεριέλαβαν 8000 παιδιά που θήλασαν αποκλειστικά για τουλάχιστον 4 μήνες , άρχισαν να παίρνουν στερεές τροφές κάποια στιγμή ανάμεσα στους 4-6 μήνες και συνέχισαν το θηλασμό για τουλάχιστον 12 μήνες.

Dewey, K. G., M. J. Heinig, et al. (1993). "Breast-fed infants are leaner than formula-fed infants at 1 y of age: the DARLING study." Am J Clin Nutr 57(2): 140-5.

Fawzi, W. W., M. R. Forman, et al. (1997). "Maternal anthropometry and infant feeding practices in Israel in relation to growth in infancy: the North African Infant Feeding Study." Am J Clin Nutr 65(6): 1731-7.

Yoneyama, K., H. Nagata, et al. (1994). "Growth of Japanese breast-fed and bottle-fed infants from birth to 20 months." Ann Hum Biol 21(6): 597-608.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις